Federalne:

( baza prawna ) UF o Uniwersytecie Królewskim w Dreamopolis

( baza prawna ) DK o tytułach i stopniach zawodowych i naukowych – j.t.

( baza prawna ) UF o działalności kulturalnej i naukowej – j.t.

 

Międzynarodowe:

( baza prawna ) Konwencja OPM ws. tytułów i stopni zawodowych i naukowych

 

Uniwersyteckie:

( strona / pdf ) – Statut Uniwersytetu Królewskiego

strona / pdf ) – Uniwersytecki Regulamin Studiów

 

Wydziałowe:

( pdf ) – Regulamin Studiów na Wydziale Prawa (WP)

( pdf ) – Regulamin Studiów na Wydziale Teorii Nowego Świata (WTNŚ)

 

 

Uchwały Rady Rektorskiej:

( baza prawna ) – URR  – preliminarz wydatków UKD (X – XII 2011) z dnia 24 października 2011 roku

( baza prawna ) – URR ws. utworzenia Wydziału Teorii Nowego Świata z dnia 22 września 2011 roku

( forum KD ) – URR ws. zatwierdzenia zmiany Regulaminu studiów na Wydziale Prawa UKD z dnia 13 sierpnia 2011 roku

( baza prawna ) – URR ws. zniesienia Wydziału Historycznego z dnia 11 czerwca 2011 roku

( baza prawna ) – URR ws. powołania Rektora UKD z dnia 17 maja 2011 roku

( strona / txt ) – URR ws. zmian w Statucie UKD z dnia 31 maja 2009 roku

( strona / txt ) – URR ws. zmian w Uniwersyteckim Regulaminie Studiów z dnia 10 maja 2009 roku

( strona / txt ) – URR ws. utworzenia Wydziału Historycznego z dnia 10 maja 2009 roku

( strona / txt ) – URR ws. zmiany Rektora Uniwersytetu z dnia 12 kwietnia 2009 roku

( strona / txt ) – URR Uniwersytecki Regulamin Studiów z dnia 11 stycznia 2009 roku

( strona / txt ) – PK ws. zmiany statutu UKD na podstawie URR UKD z dnia 1 stycznia 2007 roku roku

( strona / txt ) – URR ws. utworzenia Wydziału Filozofii z dnia 26 lutego 2006 roku

( strona / txt ) – URR ws. powołania Rektora UKD z dnia 12 lutego 2006 roku

( strona / txt ) – PK ws. nadania statutu UKD z dnia 15 października 2005 roku

 

Postanowienia Rektora:

( strona ) – PR UKD ws. powołania Dziekana Wydziału Prawa  z dnia 23 czerwca 2013 r.

( strona ) – PR UKD ws. powołania Dziekana Wydziału Teorii Nowego Świata z dnia 23 czerwca 2013 r.

( strona / txt ) – PR UKD ws. Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 10 maja 2009 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. Honorowego Dziekana Wydziału Prawa z dnia 9 maja 2009 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. zmiany Dziekana Wydziału Prawa z dnia 9 maja 2009 roku

( baza prawna ) – PR UKD ws. zmiany Dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych z dnia 5 maja 2009 roku

( strona / txt ) – PK ws. powołania Rektora UKD z dnia 18 października 2008 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. zmiany Dziekana Wydziału Prawa z dnia 5 stycznia 2008 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. powołania Dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych z dnia 1 stycznia 2008 roku

( strona / txt ) – PK ws. powołania p.o. Rektora UKD z dnia 28 czerwca 2007 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. odwołania Dziekana Wydziału Filozofii z dnia 4 marca 2006 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. powołania Dziekana Wydziału Filozofii z dnia 26 lutego 2006 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. zmiany Dziekana Wydziału Prawa z dnia 23 lutego 2006 roku

( strona / txt ) – IR UKD ws. wyniku wyborów rektorskich z dnia 10 lutego 2006 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. przeprowadzenia wyborów rektorskich z dnia 10 lutego 2006 roku

( strona / txt ) – PR UKD ws. powołania Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2006 roku

( strona / txt ) – ZR UKD ws. utworzenia stanowiska Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2006 roku

( strona / txt ) – PK ws. powołania Rektora UKD z dnia 30 września 2005 roku