Uniwersytet Królewski w Dreamopolis został utworzony z dniem 1 października 2005 roku. Jest prawnym sukcesorem i kontynuatorem tradycji dotychczasowych uczelni wyższych Królestwa oraz poszczególnych Prowincji, a w szczególności:

(1) Uniwersytetu Furlandzkiego im. TomBonda I w Segali;
(2) Uniwersytetu Surmalajskiego w Mariborze;
(3) Uniwersytetu Królewskiego im. 4 Lutego w Elsynor;
(4) Uniwersytetu „Alma Mater” w Dreamopolis.

Uniwersytet działa pod patronatem Króla.

Siedzibą Uniwersytetu jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis. Natomiast siedziby poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu znajdują się na obszarze poszczególnych prowincji Królestwa: Wydział Prawa znajduje się w Surmali, zaś Wydział Teorii Nowego Świata w Furlandii.

Uniwersytet jest samorządną i autonomiczną w granicach prawa wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kierowaną przez jego organy. Uniwersytet działa na rzecz wszechstronnego rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej, kierując się w swej działalności dobrem dreamlandzkiego społeczeństwa.