Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzone są studia w trybie indywidualnym i wykładowym.

Kierunek: Politologia

Student realizuje wykłady:

– Katedra Teorii Państwa

– Instytut Historyczny

– Katedra Nauk Ekonomicznych

– Centrum Politologiczne

– Katedra Prawa Międzynarodowego

Do dyspozycji studentów pozostaje Biblioteka Wydziałowa zawierająca wszystkie potrzebne materiały wykorzystywane podczas odbywania zajęć dydaktycznych na wydziale.

Wykłady

Obowiązkowe:

Fakultatywne: