Rektorem Uniwersytetu Królewskiego jest

Jego Magnificencja
Milan Trastamanta

Kontakt:
e-mail: trastamanta[at]gmail.com

Biogram

Obywatel Królestwa Dreamlandu, zamieszkuje ten kraj od czerwca 2019 r.  Lord Parlamentu Królewskiego.

Kompetencje

Kompetencje Rektora reguluje Statut Uniwersytetu.

§ 4

  1. Organem kierującym pracami Uniwersytetu i reprezentującym go na zewnątrz jest Rektor, powoływany i odwoływany przez Ministra.
  2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii pracowników naukowych.
  3. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie nieuregulowanym prawem federalnym i niniejszym statutem.
  4. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców lub w celu delegowania kompetencji Rektora. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor.

§ 5

Rektor może w celu usprawnienia zarządu ustalić pomocniczy podział administracyjny Uniwersytetu, powołując jednostki dydaktyczne i wskazując ich kierowników.”

Rektorzy:

(11 VI 2019 – dziś) JM Milan Trastamanta

(28 XII 2018 – 11 VI 2019) JM sir Florian von Stettin

(5 II 2018 – 28 XII 2018 ) JM Karolina diuczessa von Lichtenstein 

(17 V 2016 – 20 VIII 2016) JM prof. net. Robert Janusz wicehrabia von Thorn mianowany przez JKM Edwarda II

(27 I 2016 – 17 V 2016) JM Karolina diuczessa von Lichtenstein
mianowana przez JKM Edwarda II

(21 II 2013 – 27 I 2016) JM Jacques arcyksiążę de Brolle
mianowany przez JKM Marcina I Mikołaja

( 14 IV 2012 – 21 II 2013) JM Józef Kalicki
mianowany PK przez JKM Artura I Piotra

( 17 V 2011 – 14 IV 2012 ) JM prof. jur. net. Edward A. Krieg, RS.
mianowany PK przez JKM Roberta I na podstawie URR

( 20 IV 2009 – 17 V 2011 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. markiz Krieg
mianowany PK przez JKM Edwarda I Artura na podstawie URR

( 18 X 2008 – 20 IV 2009 ) JM dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
mianowany PK przez Regenta Królestwa

( 26 IX 2008 – 18 X 2008 ) p.o. Rektora dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
mianowany PK przez JKM Edwarda I Artura

( 26 XII 2007 – 26 IX 2008 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. wicehrabia Krieg
mianowany decyzją Rady Rektorskiej

( 28 VI 2007 – 26 XII 2007 ) p.o. Rektora Ari-Quekka hrabia Vertonen
powołany PK przez JKM Pawła I

( 12 II 2006 – 28 VI 2007 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. baron Krieg
wybrany w wyborach UKD przez Radę Rektorską

( 10 II 2006 – 12 II 2006 ) p.o. Rektora dr rer. nat. net. Paweł W. Krieg
mianowany PK przez JKM Pawła I po nadaniu UKD Statutu

( 30 IX 2005 – 10 II 2006 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. Krieg
mianowany PK przez JKM Artura I Piotra