Rektorem Uniwersytetu Królewskiego jest

Jego Magnificencja
prof. net. Robert Janusz von Thorn

Kontakt:
e-mail: von.thorn[at]gmail.com

Biogram

Obywatel Księstwa Sarmacji, zamieszkuje ten kraj od lipca 2002 r. Profesor net. Publicysta, autor tekstów literackich, animator życia politycznego i sportowego. W przeszłości pięciokrotnie powoływany na urząd Kanclerza Rady Ministrów. Obecnie piastuje godność Sekretarza na Dworze Jego Książęcej Mości Tomasza Ivo Hugona, asesora Trybunału Koronnego, oraz funkcje samorządowe.

Kompetencje

Kompetencje Rektora reguluje Statut Uniwersytetu.

㤠11.
1. Rektor jest najwyższym jednoosobowym organem Uniwersytetu.
2. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł „Jego Magnificencji”.

§ 13.
1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii pracowników naukowych.
3. Rektor jest przełożonym studentów.
4. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów uniwersyteckich.”

Rektorzy:

(17 V 2016 – dziś) JM prof. net. Robert Janusz wicehrabia von Thorn
mianowany przez JKM Edwarda II

(27 I 2016 – 17 V 2016) JM Karolina diuczessa von Lichtenstein
mianowana przez JKM Edwarda II

(21 II 2013 – 27 I 2016) JM Jacques arcyksiążę de Brolle
mianowany przez JKM Marcina I Mikołaja

( 14 IV 2012 – 21 II 2013) JM Józef Kalicki
mianowany PK przez JKM Artura I Piotra

( 17 V 2011 – 14 IV 2012 ) JM prof. jur. net. Edward A. Krieg, RS.
mianowany PK przez JKM Roberta I na podstawie URR

( 20 IV 2009 – 17 V 2011 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. markiz Krieg
mianowany PK przez JKM Edwarda I Artura na podstawie URR

( 18 X 2008 – 20 IV 2009 ) JM dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
mianowany PK przez Regenta Królestwa

( 26 IX 2008 – 18 X 2008 ) p.o. Rektora dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
mianowany PK przez JKM Edwarda I Artura

( 26 XII 2007 – 26 IX 2008 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. wicehrabia Krieg
mianowany decyzją Rady Rektorskiej

( 28 VI 2007 – 26 XII 2007 ) p.o. Rektora Ari-Quekka hrabia Vertonen
powołany PK przez JKM Pawła I

( 12 II 2006 – 28 VI 2007 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. baron Krieg
wybrany w wyborach UKD przez Radę Rektorską

( 10 II 2006 – 12 II 2006 ) p.o. Rektora dr rer. nat. net. Paweł W. Krieg
mianowany PK przez JKM Pawła I po nadaniu UKD Statutu

( 30 IX 2005 – 10 II 2006 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. Krieg
mianowany PK przez JKM Artura I Piotra