Kadra Uniwersytetu Królewskiego – członkowie Rady Rektorskiej:

JM Milan Trastamanta — Rektor Uniwersytetu