Kadra Uniwersytetu Królewskiego – członkowie Rady Rektorskiej:

JM prof. net. Robert Janusz von Thorn — Rektor Uniwersytetu

dr net. Simon diuk McMelkor — Dziekan Wydziału Teorii Nowego Świata