Na Wydziale Prawa prowadzone są studia w trybie indywidualnym i wykładowym.

Kierunek: Prawo

– Katedra Teorii Prawa

Specjalności:

– Katedra Prawa Konstytucyjnego

– Zakład Prawa Parlamentarnego

– Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

– Katedra Prawa i Postępowania Karnego

Student realizuje wykłady:

– Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

– Katedra Teorii Państwa

– Katedra Prawa Międzynarodowego

 

Do dyspozycji studentów pozostaje Biblioteka Wydziałowa zawierająca wszystkie potrzebne materiały wykorzystywane podczas odbywania zajęć dydaktycznych na wydziale.