1. Wydział Prawa ( WP ) – Surmala, Maribor, ul. Przyjaźni 5

„Zakładam, że każdy z Państwa chce dowiedzieć się czegoś o prawie, szczególnie dreamlandzkim, może także w perspektywie rozpocząć dreamlandzką karierę prawniczą. Kibicuję temu zamiarowi z całego serca, bo naszemu Królestwu osób znających się na prawie brakuje, co zresztą jest rzeczą powszechnie wiadomą.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Królewskim zorganizowane są dwuetapowo. W pierwszej kolejności studenci obowiązani s± zaliczyć wykłady obowiązkowe, obejmujące wstępne zagadnienia prawoznawstwa. Zaliczenie polega na zdaniu opracowanego testu z wiadomości objętych wykładem. Po zaliczeniu testu, każdy student obowiązany jest wybrać sobie co najmniej dwa wykłady specjalizacyjne spośród oferowanych przez Wydział. Zaliczenie każdego przedmiotu obejmuje, wedle wyboru studenta, zdanie testu analogicznie jak na etapie obowiązkowym, bądź też przygotowanie krótkiej pracy pisemnej z danego zagadnienia. Zaliczenie wszystkich wymaganych egzaminów oznacza uzyskanie absolutorium i otwiera drogę do obrony pracy magisterskiej, a w konsekwencji – uzyskania tytułu magistra prawa. Czego Państwu i Królestwu życzę.

Liczę, że Państwa obecność na Wydziale nie ograniczy się jedynie do opanowywania kolejnych porcji materiału. Możliwości, jakie daje nowoczesny serwis Uniwersytetu Królewskiego, pozwala na autentyczne wytworzenie się dynamicznej braci studenckiej, której aktywność może walnie przyczynić się, poprzez uatrakcyjnienie uczelni, nie tylko do sukcesu Uniwersytetu Królewskiego, ale także całego Królestwa.”

Życzę owocnej nauki i udanej zabawy.
(-) Artur I Piotr, R., Honorowy Dziekan Wydziału Prawa.

2. Wydział Teorii Nowego Świata ( WTNŚ ) – Furlandia, Alhambra

„Wydział Teorii Nowego Świata UKD został powołany uchwałą Rady Rektorskiej we wrześniu 2011 roku. Oferuje wszystkim zainteresowanym naukowe podejście do fenomenu mikronacji. W swych ambicjach Wydział TNŚ jest niewątpliwie pionierski. Można wprawdzie w historii polskich mikronacji wskazać jakieś próby teoretycznego ujęcia fenomenu państw wirtualnych – pierwszą z nich jest zapewne próba wprowadzenia doktryny mikrouniwersalistycznej przez Łukasza Ilja Pietraczuka (2002) – ale, o ile wiemy, nikt jeszcze nie spróbował zaoferować kompleksowego ujęcia teorii polskich państw wirtualnych.

Nowy Świat. Dreamland, pierwsze państwo wirtualne w polskiej Sieci powstało w 1998 roku; od tamtego czasu w Sieci zaistniały na krótszy lub dłuższy czas prawdopodobnie setki państw wirtualnych, przewinęły się przez nie ogromne ilości obywateli-użytkowników, liczonych zapewne w tysiącach, jeśli nie dziesiątkach tysięcy. Czy można dziwić się, że polskie mikronacje wytworzyły swoje własne, fascynujące uniwersum?

„Nowy Świat” jako termin opisujący mikronacje zawdzięczamy szkole scholandzkiej, a przede wszystkim pierwszemu rektorowi Królewskiego Uniwersytetu Scholandii prof. net. Filipowi von Schwaben. Dla założycieli Scholandii rzeczywistość mikroświata była właśnie „nowym światem”, ujarzmianym i kształtowanym przez przybyszy z reala tą samą siłą woli, którą można powoływać do życia całe państwa. Tak właśnie chcielibyśmy o mikroświecie myśleć: jako o „nowym świecie”, który należy odkryć i odkrywać wciąż na nowo, który jest wciąż i wciąż formowany siłą wyobraźni tych setek lub tysięcy osób zdecydowanych go współtworzyć.”

Życzę owocnej nauki i udanej zabawy.
(-) Edward A. Krieg, RS., Dziekan Wydziału Teorii Nowego Świata.