Bibliotek Uniwersytecka udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym czytelnikom, w pierwszej zaś kolejności – swoim studentom. Władze Uniwersytetu zastrzegają sobie prawa.

Oprócz niżej wymienionych publikacji księgozbiór UKD obejmuje również materiały zgromadzone w Bibliotece Uniwersyteckiej, nieistniejącego już, Królewskiego Uniwersytetu Scholandii.

Historia polityczna Królestwa Dreamlandu

  •  Morfeusz Lucjusz Tyler, Od zarania dziejów, [w:] „Głos Weblandu” nr 22, 2002. (pdf)

[Artykuł poświęcony początkom dreamlandzkiego parlamentaryzmu. Narracja doprowadzona do wyborów do Izby Poselskiej I kadencji na przełomie 2002 i 2003 r. ]

  • Krzysztof Jazłowiecki, Początki dreamlandzkiego parlamentaryzmu, Orlova 2009. (pdf)

[Monografia pierwszego okresu dreamlandzkiego parlamentaryzmu. Wśród załączników czytelnik znajdzie m. in. chronologicznie najstarszą konstytucję Królestwa.]

  • Zakrza (Łukasz Zakrzewski), Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu, [w:] „Głos Weblandu” nr 22, 2002.  (pdf)

[Artykuł poświęcony partii politycznej o nazwie Ruch na Rzecz Demokratycznego wraz z wywiadem z jej liderem]

  • Macieklimek, Dreamlandzka Partia Demokratyczna, [w:] „Głos Weblandu” nr 22, 2002.  (pdf)

[Artykuł poświęcony DPD. Na dokładkę wywiad z jej ówczesnym liderem – Morfeuszem Tylerem.]

  • Dani, DPM, DPP, [w:] „Głos Weblandu” nr 22, 2002. (pdf)

[Artykuł poświęcony dwóm partiom politycznym: Dreamlandzkiej Partii Monarchistycznej oraz Dreamlandzkiej Partii Pracy]

  • Dani, Macieklimek, PDO, DPO, PIWO, [w:] „Głos Weblandu” nr 22, 2002. (pdf)

[Artykuł poświęcony Partii Dla Obywateli, Dreamlandzkiej Partii Obywatelskiej oraz Partii Inicjatyw Własnych i Odrzuconych.]

System polityczny Królestwa Dreamlandu

  • Filip von Schwaben, Struktura rządów w Federacyjnym Królestwie Dreamlandu, KUS, 2008. (pdf)

[Praca magisterska obroniona w Królewskim Uniwersytecie Scholandii w lipcu 2008 r. Publikacja zgodą władz Królestwa Scholandii]

Królowie Dreamlandu: historia monarchii

Stosunki międzynarodowe

Socjologia i antropologia polityki

Historia literatury