Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

OKWK – przyjęcie kandydatury (Wakowski) (IP XIX)

BPSK Nr 2627
FKD 23/1146

Obwieczenie KWK
z dnia 01.03.2012

Przyjęcie kandydatury

I. Dnia 01.03.2012 podjęto decyzję o zaakceptowaniu kandydatury Łukasz Wakowskiego NIM: 519271.

Tomasz Barney
Komisarz Wyborczy Królestwa