Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Informacja KWK – zgłaszanie kandydatów (wykładnia)

BPSK Nr 2632
FKD 23/1147

Informacja KWK
z dnia 01.03.2012

Mając na uwadze UF – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 13 czerwca 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami stwierdza się, co następuje:

I. Ustawodawca nie definiuje czy osoba zgłaszana, może wchodzić w skład 3-osobowej grupy popierającej kandydaturę, w związku z tym przyjmuje się, iż praktyka taka nie jest zakazana, a zgłoszenia sformułowane w ten sposób nie mogą być odrzucone z tegoż powodu.

Tomasz Barney
Komisarz Wyborczy Królestwa