Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SP – I SP III/2013 [von Calligrow-Buuren]

BPSK Nr 3561
FDKD Nr 23/2532

POSTANOWIENIE
z dnia 5 czerwca 2013 roku

Sąd Prowincji w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP sir Siergiusz Asketil
po rozpoznaniu w dniach: 22 maja – 4 czerwca 2013 roku
sprawy I SP III/2013
z wniosku: Skarbu Królewska
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

Stwierdzić, że spadek po Parsifalu von Calligrowie-Buurenie (NIM 700762), ustałym w dniu 2 maja 2010 roku, ostatnio stale zamieszkującym Księstwo Morlandu, na podstawie ustawy o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku nabył Skarb Królestwa w całości, z wyłączeniem ewentualnego prawa własności nieruchomości, które to prawo na podstawie ustawy nabyło Księstwo Morlandu.

(-) sir Siergiusz Asketil
Sędzia Pokoju