Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SP – I SP I/2013 [de Archien-Krieg]

BPSK Nr 3596
FDKD Nr 23/2579

POSTANOWIENIE
z dnia 18 czerwca 2013 roku

Sąd Prowincji w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP sir Siergiusz Asketil
po rozpoznaniu w dniach: 22 maja – 18 czerwca 2013 roku
sprawy I SP I/2013
z wniosku: Skarbu Królewska
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(-) sir Siergiusz Asketil
Sędzia Pokoju