Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

D 1/2003 [TomBond]

BPSK Nr 371

ORZECZENIE DYSCYPLINARNE

Sąd Królestwa w składzie:

Prezes SK prof. Artur Piotr markiz Wewióra,
Sędzia SK arcyksiążę Nimitz;

rozpoznawszy z urzędu w dniach 28 kwietnia – 2 maja 2003 roku sprawę o stwierdzenie opróżnienia urzędu Sędziego SK, zajmowanego przez króla-seniora TomBonda.

orzeka, co następuje:

I. Stwierdza opróżnienie urzędu Sędziego SK.

II. Ustala dzień opróżnienia urzędu Sędziego SK na dzień 5 maja 2003 roku.

III. Wstrzymuje wypłatę zaległych wynagrodzeń do czasu podania przez zainteresowanego Prezesowi Sądu Królestwa rachunku, na który mają zostać przekazane należne środki.