Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MSiA ws. organów nadzoru federalnych instytucji publicznych 9 (t.j.)

BPSK nr 5707
FDKD nr 23/6095

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I ADMINISTRACJI
z dnia 22 października 2016 roku
(t.j. z dn. 29 grudnia 2017 r.)

w sprawie organów nadzoru federalnych instytucji publicznych

Działając na podstawie art. 7 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach stanowi się, co następuje:

Art. 1.
Rozporządzenie określa organy nadzoru federalnych instytucji publicznych uprawnione do nadania statutów federalnym instytucjom publicznym, o których mowa w art. 7 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach.

Art. 2.
Organem nadzoru upoważnionym do nadawania statutu:
(1) Królewskiego Instytutu Kartograficznego jest Król;
(2) Galerii Królewskiej jest minister właściwy do spraw kultury;
(3) Biblioteki im. Świętej Róży jest minister właściwy do spraw kultury;
(4) Uniwersytetu Królewskiego jest minister właściwy do spraw kultury.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel książę von Witt
Minister Sprawiedliwości i Administracji