Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF PRK ws. powołania Ministrów Korony (Kluck, Koller, Witt) [arch.]

BPSK nr 5744
FDKD nr 23/6233

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 3 września 2016 roku
[t.j. z dnia 15 listopada 2016 roku]

w sprawie powołania Ministrów Rządu Królewskiego

Ja, Daniel książę von Witt, Premier Rządu Królewskiego,

działając na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 7 ust. 4 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Rządzie Królewskim, postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję Christiana von Klucka na stanowisko Ministra Rządu Królewskiego, powierzając mu dział administracji federalnej:
(1) sprawy zagraniczne;
i ustalam nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Zagranicznych, powierzając obsłudze Ministra podległe mu Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

II. Powołuję Jego Ekselencję sir Markocjusza van Kollera na stanowisko Ministra Rządu Królewskiego, powierzając mu dział administracji federalnej:
(1) sprawy wewnętrzne;
i ustalam nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Wewnętrznych, powierzając obsłudze Ministra podległe mu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

III. Obejmuję stanowisko Ministra Rządu Królewskiego, przyjmując działy administracji federalnej:
(1) promocja;
(2) rozrywka;
i ustalam nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Promocji i Rozrywki, powierzając obsłudze Ministra podległe mu Ministerstwo Promocji i Rozrywki.

IV. Obejmuję stanowisko Ministra Rządu Królewskiego, przyjmując działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) sprawiedliwość;
i ustalam nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Sprawiedliwości i Administracji, powierzając obsłudze Ministra podległe mu Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji.

V. Uchyla się Rozporządzenie Federalne Premiera Rządu Królewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Ministrów Rządu Królewskiego.

VI. Uchyla się Rozporządzenie Federalne Premiera Rządu Królewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie uszczegółowienia zadań Ministra Administracji i Informatyzacji.

VII. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego