Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. ogłoszenia listy kandydatów w wyborach Premiera (III kadencja)

BPSK nr 5811
FDKD nr 23/6551

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 28 grudnia 2016 roku

I. Na podstawie postanowienia królewskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku (Wybory Premiera Rządu) ogłasza się listę kandydatów na urząd Premiera Rządu Królewskiego.

II. Zgłoszeni kandydaci:
a) Auksencjusz Butodziej-Witt, NIM: 148603, numer na liście wyborczej: 1;
b) Prezerwatyw Tradycja Radziecki, NIM: 520210, numer na liście wyborczej: 2.

III. Kolejność umieszczenia kandydatów na liście wyborczej jest zgodna z kolejnością ich zgłaszania.

(-) Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa