Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2016/4/K [MSiA v. ben Radziecki]

BPSK nr 5872
FDKD nr 23/6708

Dreamopolis, dnia 14 stycznia 2017 r.

W Y R O K
W IMIĘ JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Sąd Królestwa w Izbie Generalnej w składzie:
— SP Martin Schlesinger-Asketil

po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia Ministra Sprawiedliwości i Administracji przeciwko Prezerwatywowi Tradycji ben Radzieckiemu o czyn zabroniony z art. 29 ustawy federalnej z dnia 28 października 2016 r. — Kodeks karny (sygn. SK 2016/4/K),

orzeka, co następuje:

1) uniewinnia się oskarżonego od zarzucanego mu przestępstwa;
2) oskarżony nie poniósł jakichkolwiek kosztów postępowania.

Schlesinger-Asketil