Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. powołania Marszałka Parlamentu Królewskiego (de la Ciprofloksja)

BPSK nr 5877
FDKD nr 23/6722

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2017 roku

Art. 1.
Parlament Królewski powołuje Alusia de la Ciprofloksja na urząd Marszałka.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) Markocjusz van Koller
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego