Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. likwidacji funduszy

BPSK nr 6408

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie likwidacji funduszy

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach (BPSK nr 5703), zarządza się:

Art. 1.
1. Zgodnie z przepisem art. 10 Statutu Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych rozwiązuje się Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych. Postanawia się o wykreśleniu Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiebiorczych z Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw.
2. Likwiduje się Fundusz Stypendialny i postanawia o jego wykreśleniu z Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw.
3. Uchyla się Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Funduszowi Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych oraz Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Funduszowi Stypendialnemu.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji