Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. listy kandydatów i wyborów na urząd Premiera (VII kadencja)

BPSK nr 6573

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA

I. Na podstawie postanowienia królewskiego z dnia 11 marca 2018 roku (Akt zarządzenia wyboru Premiera Rządu Królewskiego) ogłasza się, że w dniach 24-26 marca odbywają się wybory Premiera Rządu Królewskiego.

II. Możliwe jest oddanie głosu na jednego z kandydatów lub oddanie głosu pustego.

III. Głos w wyborach oddać można pod adresem: https://www.dreamland.net.pl/wybory/ .

IV. Lista kandydatów w wyborach:

Daniel von Witt – KPA (numer na liście wyborczej: 1)

Marcel von Chacha (numer na liście wyborczej: 2)

Martin Alfred Schlesinger-Asketil – PR (numer na liście wyborczej: 3)

V. Uprawnionymi do oddania głosu są:
873817 Edward II
430209 Karolina Aleksandra
558725 Misza
117235 Robert I
953857 Adrien Alatriste
786851 Siergiusz Asketil
968302 Erwin von Beckendorff
108161 Otton van der Berg
770957 Pascal de la Brun
148603 Auksencjusz Butodziej-Witt
580523 Kryspin van Buuren
185537 Marcel von Chacha
435954 Alus de la Ciprofloksja
423923 Oskar ben Grozny-Witt
659175 Tomasz von Habsburg
220078 Tymoteusz von Hohenzollern
912027 Jack von Horn
156339 Torkan Ingawaar
823080 Angus Kaufman
741395 Krzysztof van den Keller
853366 Ola Kaarina Isadora Marcjan-Chojnacka
509236 Casimir Johannes van Oranje-Nassau
132626 Fryderyk Orański-Nassau
866253 William Oxlade-Chamberlain
257865 Emil Potocki
520210 Prezerwatyw Tradycja ben Radziecki
912032 Hermann von Retter
442028 Mat Max von Salvepol
448446 Conrad Samanti
196135 Martin Alfred Schlesinger-Asketil
312584 Gaston de Senancour
279138 Andy Sky
776623 Ruprecht van den Spraak
819470 Lise-Jute Stormark
509280 Pavel Svoboda
877416 Daniel von Witt
520812 Wilhelm von Wolff
723255 Michał Yaqu
245185 Izabela Złocka

(-) Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa