Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. wyników wyborów na urząd Premiera (VII kadencja)

BPSK nr 6574

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA

z dnia 27 marca 2018 roku

Ogłasza się wyniki wyborów na Premiera Rządu Królewskiego, przeprowadzonych w dniach 24 – 26 marca 2018 roku, w których możliwe było zagłosowanie na następujących kandydatów:

– Daniel von Witt (numer 1 na liście)
– Marcel von Chacha (numer 2 na liście)
– Martin Alfred Schlesinger-Asketil (numer 3 na liście)

Możliwe było też oddanie głosu pustego.

I.W wyborach wzięły udział 23 osoby.
Uprawnione do głosowania było 38 osób.
Oddano 23 głosy ważne.
Frekwencja wyniosła 60,53%.

II.Na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Numer 1 – Daniel von Witt
Oddano 7 głosów (30,43% wszystkich oddanych głosów ważnych);

Numer 2 – Marcel von Chacha
Oddano 2 głosy (8,70% wszystkich oddanych głosów ważnych);

Numer 3 – Martin Alfred Schlesinger-Asketil
Oddano 12 głosów (52,17% wszystkich oddanych głosów ważnych);

Głos pusty.Oddano 2 głosy (8,70% wszystkich oddanych głosów ważnych).

III. Liczba głosów oddanych w poszczególnych prowincjach:

Domena Królewska – 7

Księstwo Furlandii i Luindoru – 11

Królestwo Scholandii – 5

(-) Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa