Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Akt powołania Ministra Kultury i Nauki [von Beckendorff] [arch.]

Ekorre, dnia 1 kwietnia 2018 r.

Premier Rządu Królewskiego,

na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. w zw. z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 28 marca 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego,

powołuje pana Erwina von Beckendorffa na stanowisko Ministra Kultury i Nauki.

M. A. Schlesinger-Asketil