Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Zarządzenie ws. wyk. funkcji Min. Propagandy przez Premiera [arch.]

Ekorre, dnia 1 kwietnia 2018 r.

Premier Rządu Królewskiego,

na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 28 marca 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego,

zarządza wykonywanie przez siebie funkcji Ministra Propagandy.

M. A. Schlesinger-Asketil