Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSW – Akt stwierdzenia utraty obywatelstwa [nieobecni na forum]

Na podstawie art. 8a ust. 1. Ustawy o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i CRM stwierdzam, że obywatelstwo dreamlandzkie utraciły osoby, które w przeciągu siedmiu dni od jego uzyskania nie opublikowały co najmniej jednego postu na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu, to jest:

194866 Olgierd Polodak
340211 Bowspritz van der Kamlarius

 

Tomasz baron von Habsburg
Minister Spraw Wewnętrznych