Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK – Zgoda na mianowanie sędziego [Ciprofloksja]

Dreamopolis, dnia 8 listopada 2018 r.
Parlament Królewski wyraża Jego Królewskiej Mości Alfredowi zgodę na mianowanie Alusia de la Ciprofloksja sędzią. Zgoda pozostaje w mocy przez siedem dni od podjęcia i ogłoszenia uchwały.

(-) Pascal de La Brun
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego