Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK – Odwołanie Marszałka Parlamentu [Chamberlain]

Dreamopolis, dnia 8 listopada 2018 r.
Parlament Królewski odwołuje ze stanowiska urzędującego Marszałka Parlamentu Królewskiego, hrabiego Williama Oxlade’a-Chamberlaina.

(-) Pascal de La Brun
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego