Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK – Akt odwołania Ministra Propagandy [Kononowitz]

Ekkore, dnia 10 listopada 2018 r.
Premier Rządu Królewskiego

na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. w zw. z art. 4 dekretu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego oświadczam co następuję:

odwołuję Pana Christophera von Kononowitza ze stanowiska Ministra Propagandy

(-) sir Florian von Stettin