Kapitan Marynarki

W dniu dzisiejszym Porucznik Marynarki baronowa Mackenzie Gordon-Allen została awansowana na stopień Kapitana Marynarki. Uzyskanie tego stopnia otwiera przed Panią kapitan możliwość objęcia dowództwa nad formacjami bojowymi floty wojennej. Do tej pory Pani Kapitan dowodziła Batalionem Dowodzenia i Operacji Morskich I. Floty Królewskiej. Zachęcamy do śledzenia jej kariery wojskowej, a Pani Kapitan – dalszych sukcesów.