Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

OKWK Zaświadczenia poselskie (IP XV)

BPSK nr 1377

 

OBWIESZCZENIE
KOMISJI WYBORCZEJ KRÓLESTWA
z dnia 17 maja 2010 roku

 

Wydanie zaświadczeń wybranym posłom XV kadencji Izby Poselskiej.

I. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej Ordynacja wyborcza do
Izby Poselskiej, w związku z bezskutecznym upływem ustawowego terminu
na wniesienie skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Komisja
Wyborcza Królestwa obwieszcza o wystawieniu zaświadczeń,
potwierdzających ważność wyboru na posła XV kadencji Izby Poselskiej,
następującym osobom:

1. PAVEL SVOBODA r. s.;
2. MARTIN markiz van BUUREN;
3. JACQUES baron de BROLLE;
4. arcyksiążę GHARDIN;
5. MATEUSZ CONROY wicehrabia SHAKUR.

II. Zaświadczenia:

—(1)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 17 maja 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru PAVLA SVOBODY r.s.
na posła Izby Poselskiej XV kadencji.

(-) Paweł W. markiz Krieg
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(2)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 17 maja 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru MARTINA markiza
van BUURENA na posła Izby Poselskiej XV kadencji.

(-) Paweł W. markiz Krieg
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(3)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 17 maja 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru JACQUES’A barona
de BROLLE’A na posła Izby Poselskiej XV kadencji.

(-) Paweł W. markiz Krieg
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(4)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 17 maja 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru arcyksięcia
GHARDINA na posła Izby Poselskiej XV kadencji.

(-) Paweł W. markiz Krieg
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(5)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 17 maja 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru MATEUSZA CONROYA
wicehrabiego SHAKURA na posła Izby Poselskiej XV kadencji.

(-) Paweł W. markiz Krieg
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa


(-) Paweł W. markiz Krieg
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa