maj 172015
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 17 maja 2015 roku

w sprawie likwidacji jednostki wojskowej Królewskiej Marynarki Wojennej

Na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa Dreamlandu i w zw. z Zarządzeniem Marszałka Armii Królewskiej z dnia 17 maja 2015 roku w sprawie likwidacji Królewskiej Akademii Morskiej,

stanowi się, co następuje:

I. Likwiduje się jednostkę wojskową będącą garnizonem Królewskiej Akademii Morskiej, utworzony na mocy decyzji z 24 lutego 2013 roku.

II. Decyzja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)