Stopnie wojskowe

 

W każdym rodzaju sił zbrojnych występuje 12 stopni wojskowych. Dodatkowo 13. stopniem wojskowym, wspólnym dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych jest stopień marszałka. Marszałek Armii Królewskiej jest naczelnym wodzem całych sił zbrojnych.

Z 13. stopni wojskowych obywatele Królestwa Dreamlandu mogą zajmować 12 z nich, w korpusie podoficerów i korpusie oficerów. Nazwy stopni wojskowych i dystynkcje wojskowe różnią się w zależności od rodzaju sił zbrojnych. Na dystynkcjach wojskowych pojawiają się następujące symbole:

  • pięciopłatkowy kwiat z flagi Królestwa symbolizujący prowincje federacji – pojawia się on na dystynkcjach wojskowych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych z wyjątkiem Gwardii Królewskiej,
  • dwugłowy orzeł w koronie z godła Królestwa symbolizujący monarchię – pojawia się na dystynkcjach wojskowych Gwardii Królewskiej,
  • pasy lub fale – w zależności od rodzaju sił zbrojnych – biało-blado beżowe, a generałowie bądź admirałowie mają dodatkowo pas lub falę bladozłotą,
  • barwy: ziemi, morza, nieba i purpury.

Oznaki stopni wojskowych nosi się na czapkach, furażerkach, naramiennikach mundurów i klapach mundurów.

CZAPKI

FURAŻERKI

NARAMIENNIKI

KLAPY KURTEK MUNDURÓW