Okręgi wojskowe

 

Terytorium Królestwa Dreamlandu zostało podzielone mocą Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 23 marca 2013 roku o okręgach wojskowych na 4 takie okręgi:

  1. Efrycko-Temeryjski Okręg Wojskowy (ETOW) – obejmuje Efrytię, Temerię, Nową Temerię, Dhatar, Rivię, Redanię, Polluksę, Kastorię oraz kilkadziesiąt małych wysepek na wschodzie kraju;
  2. Furijsko-Lardyjski Okręg Wojskowy (FLOW) – obejmuje Wielką Furii, Małą Furii, Hekatos;
  3. Królewski Okręg Wojskowy (KOW) – obejmuje Domenę Królewską;
  4. Wielkowancki Okręg Wojskowy (WOW) – obejmuje Wielką Wantę.

Na czele każdego okręgu może stać komendant.

MAPA WOJSKOWA DREAMLANDU