maj 172015
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 17 maja 2015 roku

w sprawie zmiany zarządzenia o oznakach wojskowych żołnierzy Armii Królewskiej

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami o obronie Królestwa Dreamlandu,

zarządza się, co następuje:

I. W Zarządzeniu Marszałka Armii Królewskiej z dnia 22 kwietnia 2014 roku o oznakach wojskowych żołnierzy Armii Królewskiej dokonuje się następujących zmian:
(1) skreśla się ppkt. 3 w pkt. I;
(2) skreśla się pkt. V;
(3) skreśla się ppkt. 7 w pkt. IX;
(4) usuwa się Załącznik nr 7.

II. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Admii Królewskiej

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)