Morgw

 

Baza Wojskowa MORGW

Podporządkowanie strategiczne: Furijsko-Lardyjski Okręg Wojskowy
Położenie: 29*S, 58*W
Jednostki stacjonujące:

Królewskie Wojska Lądowe:
Brygada Strzelców Lardyjskich
– 1. Lardyjski Pułk Strzelców (bataliony: 51., 54., 55. i 66.)
– Lardyjski Pułk Wsparcia (bataliony: 3. Dowodzenia, 2. Obrony Przeciwlotniczej, 5. Inżynieryjny, 4. Zaopatrzenia)
– 4. Batalion Medyczny

Dowódca Bazy: kpr. Raffo Volfie

Struktura dowodzenia i kompetencje:

Dowódca sekcji nadzoru Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego na Bazę Wojskową Morgw – organizuje bazę, odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie, zarządza codziennymi treningami żołnierzy, dba o dostarczanie zaopatrzenia, broni i wyposażenia do bazy. Podlega mu cały personel , ma prawo dowodzić jednostkami stacjonującymi w bazie tylko i wyłącznie kiedy te znajdują się na jej terenie nie ma nad nimi zwierzchnictwa podczas wojny i manewrów. Odpowiada bezpośrednio przed Komendantem Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego.

Naczelny kwatermistrz- rozporządza dystrybucją broni, amunicji i wyposażenia wśród żołnierzy, jest zwierzchnikiem Naczelnego Kwatermistrzostwa, pilnuje aby wyposażenie żołnierzy było zawsze sprawne i gotowe do użycia. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Naczelny Medyk bazy- dowódca chorągwi medycznych i szpitali na terenie bazy, zajmuje się zdrowiem żołnierzy i przekazuje informacje o ich gotowości bojowej. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Główny inżynier- dowodzi stacjonującymi na terenie bazy wojskami inżynieryjnymi, dba o stan fortyfikacji i poligonów, kieruje pracami saperskimi. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Struktura organizacyjna i budynki bazy:

Dowództwo sekcji nadzoru Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego na Bazę Wojskową Morgw – w imieniu Komendanta FLOW zarządza i organizuje bazę, w przeciwieństwie do innych baz DSNFLOWNBWM ma ograniczone kompetencje i z racji na niewielki zakres odpowiedzialności sam Komendant podejmuje kluczowe dla bazy decyzje.

Naczelne kwatermistrzostwo- sprowadza do bazy zaopatrzenie, broń i wyposażenie oraz zajmuje się ich dystrybucją. Posiada cztery magazny zaopatrzenia (w tym jeden magazyn amunicji), dwa magazyny broni i dwa magazyny sprzętu wojskowego.

Służby medyczne- składają się z chorągwi medycznych i szpitali wojskowych, funkcjonariusze służb medycznych zajmują się rannymi i chorymi żołnierzami oraz wydają ekspertyzy na temat zdatności bojowej żołnierzy. Posiadają jeden szpital wojskowy.

Wojska inżynieryjne bazy- składają się z saperów i personelu budowlanego, wykonują prace saperskie na rzecz bazy, dbają o stan poligonów i fortyfikacji. W ich posiadaniu znajduje się jeden magazyn sprzętu.

Park maszynowy- w tym miejscu przechowuje się wszystkie pojazdy inżynieryjne, transportowe i wozy bojowe, składa się z dwóch budynków garażowych.

Lotnisko – samoloty bojowe, transportowe i szkoleniowe startują stąd i tutaj są przetrzymywane. Lotnisko to jeden pas startowy wieża lotów, budynek dowodzenia Królewskich Sił Powietrznych i jeden hangar.

Standardowy plan dnia żołnierza z bazy MORGW w czasie pokoju:

6.00- pobudka, żołnierze przepinają ordery z piżam na mundury
6.10- przegląd pokojów w koszarach
6.25- czas na sprawy higieny osobistej
7.00- apel dla całej bazy
7.10- śniadanie
7.45- rozpoczęcie ćwiczeń strzeleckich na strzelnicy przez żołnierzy piechoty, rozpoczęcie lotów szkoleniowych przez pilotów, przegląd sprawności pojazdów i ćwiczenia ogólnorozwojowe żołnierzy
11.00- rozpoczęcie ćwiczeń piechoty na poligonach, lotnicy z samolotów szkolnych przesiadają się na bojowe i rozpoczynają loty patrolowe nad całym terytorium Królestwa
12.00- na poligonie piechoty rozpoczyna się strzelanie z moździerzy i CKM-ów, a część żołnierzy wsiada do wozów bojowych, aby rozpocząć patrole wokół bazy
14.00- obiad i czas wolny
16.00- Patrole z użyciem wozów bojowych w dzikie ostępy Luindoru
18.00- kolacja, następnie przegląd broni, ćwiczenie musztry i ćwiczenia z obsługi sprzętu niebojowego we własnych drużynach. Potem czytanie Opowieści Kostromskich
19.30- żołnierze mają czas wolny, a dowódcy mają czas aby wypełnić raporty, podania o awans i podwyżkę, odpowiedzieć na zażalenia cywilów na hałas artylerii i czołgów i wiele innych spraw
22.00- przegląd pokoi koszarowych i cisza nocna

Tak wygląda standardowy plan przez 5 dni w tygodniu, ale w sobotę i niedzielę, żołnierze mają cały dzień wolny, ci którzy dostali przepustki za dobre sprawowanie mogą go spędzić siedzeniu we własnych pokojach, bo znajdują się w najbardziej oddalonym od jakiejkolwiek cywilizacji, w ostateczności mogą zaryzykować wycieczkę do Alizonu.

Baza Morgw