Ares

 

Baza Wojskowa ARES

Podporządkowanie strategiczne: Efrycko-Temeryjski Okręg Wojskowy
Położenie: 16*S 40*W
Jednostki stacjonujące:

  • 1. Pułk Kawalerii Pancernej (Wyłączony spo dowództwa komendanta ETOW)
  • 1. Pułk Strzelców Efryckich (bataliony: 2., 6., 7. i 41.)
  • 2. Pułk Strzelców Efryckich (bataliony: 1., 3., 4. i 44.)
  • 5. Batalion Medyczny
  • 2. Pułk Kawalerii Pancernej (dywizjony pancerne: 2. i 5., dywizjon artylerii: 6.)
  • 9. Batalion Wsparcia
  • 10. Batalion Wsparcia

Dowódca Bazy: vacat

Struktura dowodzenia i kompetencje:

Dowódca sekcji nadzoru Efrycko-Temeryjskiego Okręgu Wojskowego na Bazę Wojskową Ares – organizuje bazę, odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie, zarządza codziennymi treningami żołnierzy, dba o dostarczanie zaopatrzenia, broni i wyposażenia do bazy. Podlega mu cały personel , ma prawo dowodzić jednostkami stacjonującymi w bazie tylko i wyłącznie kiedy te znajdują się na jej terenie nie ma nad nimi zwierzchnictwa podczas wojny i manewrów. Odpowiada bezpośrednio przed Komendantem Efrycko-Temeryjskiego Okręgu Wojskowego.

Naczelny kwatermistrz- rozporządza dystrybucją broni, amunicji i wyposażenia wśród żołnierzy, jest zwierzchnikiem Naczelnego Kwatermistrzostwa, pilnuje aby wyposażenie żołnierzy było zawsze sprawne i gotowe do użycia. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Naczelny Medyk bazy- dowódca chorągwi medycznych i szpitali na terenie bazy, zajmuje się zdrowiem żołnierzy i przekazuje informacje o ich gotowości bojowej. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Główny inżynier- dowodzi stacjonującymi na terenie bazy wojskami inżynieryjnymi, dba o stan fortyfikacji i poligonów, kieruje pracami saperskimi. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Struktura organizacyjna i budynki bazy:

Sztab dowództwa ETOW – tu wyżsi rangą oficerowie planują manewry i ewentualną obronę a niżsi oficerowie zajmują się papierkową robotą i zarządzaniem.

Naczelne kwatermistrzostwo- sprowadza do bazy zaopatrzenie, broń i wyposażenie oraz zajmuje się ich dystrybucją. Posiada sześć magazynów zaopatrzenia (w tym dwa magazyny amunicji), dwa magazyny broni i dwa magazyny sprzętu wojskowego.

Służby medyczne- składają się z chorągwi medycznych i szpitali wojskowych, funkcjonariusze służb medycznych zajmują się rannymi i chorymi żołnierzami oraz wydają ekspertyzy na temat zdatności bojowej żołnierzy. Posiadają jeden szpital wojskowy.

Wojska inżynieryjne bazy- składają się z saperów i personelu budowlanego, wykonują prace saperskie na rzecz bazy, dbają o stan poligonów i fortyfikacji. W ich posiadaniu znajduje się jeden magazyn sprzętu.

Hangary i garaże- w tym miejscu przechowuje się wszystkie pojazdy inżynieryjne, transportowe i wozy bojowe, składa się z czterech hangarów i ośmiu garaży,

Lotnisko dla helikopterów- z racji braku lotniska baza korzysta z lotniska dla helikopterów.

Standardowy plan dnia żołnierza z bazy „Ares” w czasie pokoju.

6.00- pobudka
6.05- przegląd pokojów w koszarach
6.10- czas na sprawy higieny osobistej
6.30- apel dla całej bazy
6.50- śniadanie
7.00- rozpoczęcie ćwiczeń strzeleckich na strzelnicy przez żołnierzy piechoty, rozpoczęcie lotów szkoleniowych przez pilotów , przegląd sprawności pojazdów i ćwiczenia ogólnorozwojowe żołnierzy
10.00- rozpoczęcie ćwiczeń piechoty na poligonach, lotnicy z helikopterów szkolnych przesiadają się na zwiadowcze i rozpoczynają loty patrolowe nad ETOW.
12.00- na poligonie piechoty rozpoczyna się strzelanie z moździerzy i CKM-ów, a część żołnierzy wsiada do wozów bojowych, aby rozpocząć patrole wokół bazy.
14.00- obiad i godzina na odpoczynek
15.30- patrole z użyciem wozów bojowych i grup zwiadowczych, symulacje obrony wysp Surmalijskich i Morlandzkich
18.00- kolacja, następnie przegląd broni, ćwiczenie musztry i ćwiczenia z obsługi sprzętu niebojowego we własnych drużynach..
19.30- żołnierze mają czas wolny a oficerowie zajmują się ważnymi sprawami takimi jak zażalenie cywilów, wnioski o awans i dokumentacją, wszystko co dzieje się na terenie bazy jest dokumentowane.
22.00- przegląd pokoi koszarowych i cisza nocna, w soboty jest wyjątek i występują manewry nocne, przegląd i cisza nocna następują o 00.00

Tak wygląda standardowy plan przez 6 dni w tygodniu, ale niedzielę, żołnierze mają cały dzień wolny, ci którzy dostali przepustki za dobre sprawowanie mogą go spędzić we własnych domach używając transportu promem bądź helikopterem.