maj 172015
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 17 maja 2015 roku

w sprawie likwidacji Królewskiej Akademii Morskiej

Na podstawie art. 9 ust. 4 Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej oraz art. 16 ust. 5 pkt. 2a Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa Dreamlandu,

zarządza się, co następuje:

I. Likwiduje się Królewską Akademię Morską, będącą wyższą federalną uczelnią wojskową.

II. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)