Gra wojenna – cel: zajęcie Dreamopolis

 3. Informacje Sztabu Generalnego  Możliwość komentowania Gra wojenna – cel: zajęcie Dreamopolis została wyłączona
kw. 222013
 

Sztab Generalny Armii Królewskiej przygotował dla kadry podoficerów i oficerów młodszych grę wojenną, której celem jest objęcie pozycji wroga Królestwa Dreamlandu i przeprowadzenie inwazji na Archipelag Dreamlandzki zakończonej zdobyciem stolicy Królestwa – Dreamopolis. Gra ma na celu umacnianie strategii obronnej Królestwa i szkolenie kadr. Poniżej prezentowane są ogólne zasady rozgrywki.

OGÓLNE ZASADY GRY WOJENNEJ

Uczestnicy: w grze wojennej mogą wziąć udział tylko żołnierze Armii Królewskiej.

Tajemnica wojskowa: materiały dostarczane i wytwarzane przez uczestników są tajne; łamanie tajemnicy wojskowej poprzez publikowanie w miejscach publicznych, rozsyłanie tych materiałów bądź prowadzenie rozmów o informacjach objętych tajemnicą podlega karaniu przez sąd wojskowy.

Czas gry: do odwołania i nadesłania wszystkich materiałów przez uczestników.

Cel inwazji: podbój Królestwa, zajęcie stolicy.

Generalne zakazy: zakaz użycia broni masowego rażenia, zakaz prowadzenia ostrzału i bombardowań otwartych miast i skupisk ludności cywilnej, zakaz ataków na ruch transportu pasażerskiego na lądzie, morzu i w powietrzu.

Generalne nakazy: humanitarne traktowanie jeńców wojennych

Forma gry: opracowanie szczegółowego scenariuszu przebiegu kampanii

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GRY WOJENNEJ

Dostępne na podstawie zgłoszenia żołnierza. Materiały są przesyłane w formie archiwum RAR.

 

REZULTAT GRY

Gra będzie oceniana pod kątem przydatności, kreatywności, efektów, strat, nakładów sił i środków wojskowych użytych w opracowanym scenariuszu oraz porównywana z innymi nadesłanymi przez innych uczestników. Wyniki będą mieć bezpośrednie przełożenie na rozwój kariery wojskowej żołnierza i awanse.

Czekamy na zgłoszenia.