kwiecień 022013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 2012 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Mianuję Jego Ekscelencję kaprala Kantazo van der Targaryen na stopień wojskowy sierżanta.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.