Kącik – Projekt ściśle „tajny”

 

Wejście „Wschodnie” do siedziby Służb Specjalnych Królestwa Dreamlandu.

Wejście to znajduje się nieopodal wsi Kakuty –  stąd nierzucająca się w oczy normalna zabudowa „kakucka” jako kamuflaż wejścia.

Ciekawostka 1 – Za lasem znajduje się parking na 4000 samochodów.

Wejście „Zachodnie” znajduje się na wschód od wejścia „Wschodniego” (dla niepoznaki)

Ciekawostka 1- z przodu widoczna kevlarowa brama udająca drewnianą.

Ciekawostka 2 – zarośla znajdują się pod napięciem 20000 V.

Plan ogólny rozmieszczenia poszczególnych sekcji (poziomów)

Ciekawostka 1 – winda osobowa może przewieść w ciągu minuty 70 razy więcej ludzi niż jest mieszkańców Dreamlandu.

Ciekawostka 2 – dachy domów w rzeczywistości nie są czerwone.

Poziom „3” To najmniej tajny poziom Firmy.

Ciekawostka 1 – agregaty prądotwórcze zasilane są Tuerexenexenem (można tego pełno znaleźć w otchłani…)

Ciekawostka 2 – w WC nigdy nie brakuje papieru toaletowego i gazet z jutra.

Poziom „2” Trochę bardziej tajny poziom.

Ciekawostka 1 – w bibliotece Firmy znajduje się 24000 książek kucharskich.

Ciekawostka 2 – główny komputer Firmy nazywa się eMBe 99.

Poziom „1” O tym poziomie wie tylko kilka osób w Królestwie (plus 20 sprzątaczek i 32 sekretarki)

Ciekawostka 1 – to ściśle tajne ale możemy zdradzić że w „Długim pokoju na niewiadomo co” pracownicy Firmy robią niewiadomo co.

Ciekawostka 2 – w budce dla kota mieszka głuchy kot Bazyli (oddał nieocenione zasługi dla Firmy podsłuchując tajne rozmowy w pewnym państwie na S).

Ciekawostka 3 – w Gabinecie Szefa wisi kalendarz z najważniejszymi wydarzeniami w Królestwie na następne 15 lat, a także lista Posłów, Namiestników i Premierów na następne 7 lat.

Ypsum Tersum 5 Una Bue

Poziom „0”  Tak naprawdę poziom ten nie istnieje. To tylko miraż, ułuda.

Ciekawostka 1 – za Bramą do Otchłani jest ….. Otchłań.

Ciekawostka 2 –  Ypsum Tersum 5 Una Bue znaczy w wolnym tłumaczeniu „o wszystkim co tutaj zobaczycie zapomnicie w 5 minut po wyłączeniu strony”