Widar

 

Baza Wojskowa WIDAR

Podporządkowanie strategiczne: Furijsko-Lardyjski Okręg Wojskowy
Położenie: 21*S, 50*W
Jednostki stacjonujące:

Królewskie Wojska Lądowe:
I. Brygada Strzelców Królewskich
– 1. Pułk Strzelców Królewskich (bataliony: 12., 13., 14. i 53.)
– 2. Pułk Strzelców Królewskich (bataliony: 15., 17., 20. i 43.)
– 1. Królewski Pułk Wsparcia (bataliony: 1. Dowodzenia, 3. Obrony Przeciwlotniczej, 3. Inżynieryjny i 5. Zaopatrzenia)
– 1. Batalion Medyczny
III. Brygada Strzelców Królewskich
– 5. Pułk Strzelców Królewskich (bataliony: 16., 23., 24. i 47.)
– 9. Pułk Strzelców Królewskich (bataliony: 37., 38., 40. i 46.)
– 3. Królewski Pułk Wsparcia (bataliony: 5. Dowodzenia, 5. Obrony Przeciwlotniczej, 4. Inżynieryjny, 2. Zaopatrzenia)
– 3. Batalion Medyczny

Jednostki stacjonujące na terenie bazy ale podlegające organizacyjnie innym jednostkom:
– 2. Pułk Strzelców Saudadzkich (bataliony: 49., 52., 67. i 68.)
– 1. Pułk Bombardierów Królewskich (dywizjony artylerii: 3., 4. i 12., dywizjon rakiet: 3.)
– 1. Pułk Kawalerii Pancernej (dywizjony pancerne: 1. i 3., dywizjon artylerii: 7.)

Królewskie Wojska Specjalne:
– 1. Chorągiew Sił Szybkiego Reagowania
– Chorągiew Wojsk Specjalnych MIAZGA

Dowódca Bazy: rotm. Aldarion van der Pharazon-Witt

Struktura dowodzenia i kompetencje:

Dowódca bazy- organizuje bazę, odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie, zarządza codziennymi treningami żołnierzy, dba o dostarczanie zaopatrzenia, broni i wyposażenia do bazy. Podlega mu cały personel , ma prawo dowodzić jednostkami stacjonującymi w bazie tylko i wyłącznie kiedy te znajdują się na jej terenie nie ma nad nimi zwierzchnictwa podczas wojny i manewrów. Odpowiada bezpośrednio przed Komendantem Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego.

Naczelny kwatermistrz- rozporządza dystrybucją broni, amunicji i wyposażenia wśród żołnierzy, jest zwierzchnikiem Naczelnego Kwatermistrzostwa, pilnuje aby wyposażenie żołnierzy było zawsze sprawne i gotowe do użycia. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Dowódca żandarmerii bazy- sprawuje funkcję zwierzchnika sił porządkowych bazy, odpowiada za sprawne działanie oddziałów Królewskiej Żandarmerii Wojskowej na terenie bazy i rozstrzyga spory między żołnierzami. Odpowiada przed Dowódcą bazy i przed Komendantem Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego.

Naczelny Medyk bazy- dowódca chorągwi medycznych i szpitali na terenie bazy, zajmuje się zdrowiem żołnierzy i przekazuje informacje o ich gotowości bojowej. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Szef wojsk inżynieryjnych bazy- dowodzi stacjonującymi na terenie bazy wojskami inżynieryjnymi, dba o stan fortyfikacji i poligonów, kieruje pracami saperskimi. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy. Odpowiada bezpośrednio przed Dowódcą bazy.

Struktura organizacyjna i budynki bazy:

Dowództwo logistyki i organizacji Bazy Wojskowej „Widar”- najwyższy organ dowodzenia bazy kierowany jest przez Dowódcę bazy. W zakres jego kompetencji wchodzi przede wszystkim organizacja i dowodzenie, reprezentowanie bazy wewnątrz Armii Królewskiej i przygotowanie jej do obrony i udziału w manewrach. Dowództwo posiada na terenie bazy siedem budynków: centrum dowodzenia, kwaterę sekcji logistyki, kwaterę sekcji dowodzenia, kwaterę sekcji transportu i zaopatrzenia, kwaterę sekcji łączności, kwaterę sekcji szkolenia i budynek socjalny sztabowców.

Naczelne kwatermistrzostwo- sprowadza do bazy zaopatrzenie, broń i wyposażenie oraz zajmuje się ich dystrybucją. Posiada osiem magazynów zaopatrzenia (w tym trzy magazyny amunicji), dwa magazyny broni i dwa magazyny sprzętu wojskowego.

Żandarmeria- dba o porządek na terenie bazy, rozstrzyga spory między żołnierzami, posiada cztery budynki koszarowe żandarmerii i kwaterę dowodzenia KŻW.

Służby medyczne- składają się z chorągwi medycznych i szpitali wojskowych, funkcjonariusze służb medycznych zajmują się rannymi i chorymi żołnierzami oraz wydają ekspertyzy na temat zdatności bojowej żołnierzy. Posiadają pięć szpitali wojskowych.

Wojska inżynieryjne bazy- składają się z saperów i personelu budowlanego, wykonują prace saperskie na rzecz bazy, dbają o stan poligonów i fortyfikacji. W ich posiadaniu znajdują się cztery magazynu sprzętu.

Park maszynowy- w tym miejscu przechowuje się wszystkie pojazdy inżynieryjne, transportowe i wozy bojowe, składa się z dziesięciu budynków garażowych.

Park pancerny bazy- zajmuje się obsługą techniczną i przechowywaniem czołgów z 1. Pułku Kawalerii Pancernej. Na park pancerny składa się osiem hangarów czołgów.

Lotnisko- samoloty bojowe, transportowe i szkoleniowe startują stąd i tutaj są przetrzymywane. Lotnisko to jeden pas startowy wieża lotów, budynek dowodzenia Królewskich Sił Powietrznych i sześć hangarów.

Standardowy plan dnia żołnierza z bazy „Widar” w czasie pokoju:

6.00- pobudka, żołnierze przepinają ordery z piżam na mundury
6.10- przegląd pokojów w koszarach
6.25- czas na sprawy higieny osobistej
7.00- apel w poszczególnych jednostkach na szczeblu brygady i pułku
7.15- śniadanie
7.45- rozpoczęcie ćwiczeń strzeleckich na strzelnicy przez żołnierzy piechoty, rozpoczęcie lotów szkoleniowych przez pilotów, przegląd sprawności pojazdów i ćwiczenia ogólnorozwojowe żołnierzy
11.00- rozpoczęcie ćwiczeń piechoty na poligonach, żołnierze sił pancernych prezentują swój sprzęt dowódcom dywizjonów, którzy oceniają poziom przygotowania czołgów do walki, lotnicy z samolotów szkolnych przesiadają się na bojowe i rozpoczynają loty patrolowe nad całym terytorium Królestwa
12.00- po przeglądzie czołgiści z 1. Pułku Kawalerii Pancernej udają się na poligon sił pancernych gdzie prowadzą swoje pojazdy w różnych warunkach. Na poligonie piechoty rozpoczyna się strzelanie z moździerzy i CKM-ów, a część żołnierzy wsiada do wozów bojowych, aby rozpocząć patrole wokół bazy
14.00- obiad i czas wolny
16.00- 1. Pułk Bombardierów Królewskich rozpoczyna ćwiczenia artyleryjskie poprzez precyzyjne namierzanie i likwidowanie celów wyznaczonych przez dowódcę na poligonie artylerii. Żołnierze innych jednostek mają wtedy czas na czyszczenie i naprawę własnej broni ręcznej, polerowanie orderów, ostrzenie bagnetów i cerowanie mundurów
18.00- kolacja, następnie przegląd broni ćwiczenie musztry i ćwiczenia z obsługi sprzętu niebojowego we własnych drużynach
19.30- żołnierze mają czas wolny, a dowódcy mają czas aby wypełnić raporty, podania o awans i podwyżkę, odpowiedzieć na zażalenia cywilów na hałas artylerii i czołgów i wiele innych spraw
22.00- przegląd pokoi koszarowych i cisza nocna

Tak wygląda standardowy plan przez 5 dni w tygodniu, ale w sobotę i niedzielę, żołnierze mają cały dzień wolny, ci którzy dostali przepustki za dobre sprawowanie mogą go spędzić na wyjazdach do Saudade i Dreamopolis.

Plan Bazy WIDAR

Baza Widar

Zwiedzanie Bazy Wojskowej WIDAR

Istnieje możliwość bezpłatnego zwiedzania bazy przez cywilów, zawsze w sobotę od 10.00 do 17.00.

Plan wycieczki:

10.00- przejażdżka wojskowym jeepem do lotniska i parków maszynowych i pancernych. Po dotarciu na miejsce możliwość wejścia do środka czołgu i oddania strzału pociskiem hukowo-świetlnym, następnie pokazy sprawności wozów bojowych i pokazy strzlecekie, prowadzone przez żołnierzy z pokładów maszyn
11.00- przelot samolotem i możliwość zobaczenia panoramy bazy
11.45- zwiedzanie koszar, żołnierze opowiadają o życiu w wojsku
13.00- wycieczka po Centrum Dowodzenia i spotkanie z członkami Dowództwa
14.00- pokazy na strzelnicy i poligonie, żołnierze odtwarzają bitwę
16.30- pokaz ostrzału artyleryjskiego
17.00- koniec wycieczki