Sztab Generalny

 

sztabgeneralnyarmiikrolewskiejSztab Generalny Armii Królestwa Dreamlandu to najwyższy kolegialny organ dowodzenia w Armii Królestwa Dreamlandu, na czele którego stoi Szef Sztabu Generalnego podlegający Marszałkowi Armii Królewskiej jako Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych Królestwa Dreamlandu albo Marszałek Armii Królewskiej bezpośrednio. Jego siedziba mieści się w Dreamopolis.

Sztab Generalny Armii Królestwa Dreamlandu funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej z 7 marca 2013 roku w sprawie struktury Armii Królewskiej i Sztabu Generalnego.