Bazy Wojskowe

 

Wojska Królestwa Dreamlandu stacjonują zazwyczaj poza granicami miast, w Bazach Wojskowych. Są to wydzielone z prowincji kompleksy specjalistycznych budynków wojskowych i poligonów pod ćwiczenia militarne. Formowanie i budowa Baz rozpoczęła się na przełomie 2012 i 2013 roku. Do tego czasu zbudowano trzy Bazy Wojskowe:

  1. Baza Wojskowa „Widar” – znajdująca się w centrum Królestwa, na Wyżynie Widar w Luindorze (Furijsko-Lardyjski Okręg Wojskowy) ma dostęp do poligonu, obejmującego obszar 50.000 ha. Obszar ten również został wydzierżawiony na okres jednego roku od Zjednoczonego Księstwa.
  2. Baza Wojskowa „Morgw”–  znajduje się w Furijsko-Lardyjskim Okręgu Wojskowym, w części zachodniej wyspy Hekatos.
  3. Baza Wojskowa „Ares” – znajdująca się na terytorium Księstwa Morlandu (Efrycko-Temeryjski Okręg Wojskowy), położona na obszarze poligonu wojskowego we wschodniej części wyspy Efrytia, o łącznej powierzchni 70.000 ha. Obszar pod poligon wojskowy został wydzierżawiony od Morlandu na okres jednego roku.

Organizuje się ponadto dwie kolejne bazy:

  1. Baza Wojskowa „Hooft Nolta” – położona w całości na wyspie w południowej części Morza Surmalajskiego, o tej samej nazwie.
  2. Baza Wojskowa „Natika” – położona w Górach Natika, w południowej części Weblandu.