Priorytety

 

Armia Królewska jest bardzo wrażliwa na aktywność społeczeństwa Królestwa Dreamlandu. Do tego współczesny kryzys demograficzny poważnie odbija się na kondycji sił zbrojnych, dlatego też Sztab Generalny musi reagować na te zmiany i odpowiednio się do nich ustosunkowywać, by zadania Armii Królewskiej były cały czas realizowane. Na tej podstawie stworzono listę priorytetowych zadań Sztabu Generalnego, które muszą być wykonane w celu poprawy jakości Armii Królewskiej. Tymi priorytetami są:

 1. Reforma systemu dowodzenia i kierowania
  Jest to najważniejsza reforma, jaka stoi przed Armią Królewską. Obecne struktury dowodzenia pasowały dla sił zbrojnych państwa dużego pod względem liczby ludności. Dzisiaj wiele stanowisk jest nieobsadzonych, zarówno w dowództwach rodzajów sił zbrojnych jak i w dowództwach terenowych. Rodzi to problem skuteczności działania wojsk, a tym samym przekłada się na ich efektywność. By to zmienić należy więc zmienić system dowodzenia tak, aby mógł działać zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy też wojny. Niestety w tym celu może okazać się koniecznym podjęcie zmian ustawowych, co daleko wykracza poza zakres kompetencji Sztabu Generalnego.
 2. Modernizacja techniczna sił zbrojnych
  Podobnie jak poprzedni obszar priorytetowy również i ten zakres jest traktowany nadrzędnie. Modernizacja sił zbrojnych, która zaczęła się w 2012 roku nie została jeszcze zakończona i konieczne jest podjęcie dalszych wysiłków celem przezbrojenia całej armii w sprzęt i broń produkowaną na własnym podwórku. Wiąże się to z potężnym wyzwaniem opracowania kilkuset technologii i wzorów produktów wojskowych, które w sposób unikatowy będą zapełniać zbrojownie Armii Królewskiej. Konieczna jest w tym współpraca z sektorem gospodarczym.
 3. Budowa nowoczesnego systemu obrony Królestwa
  Armia Królewska zdając sobie sprawę z własnych ograniczeń i potencjału musi przystąpić do realizacji poważnej i nowoczesnej strategii bezpieczeństwa narodowego, czułej na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Należy opracować mechanizmy i procedury działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa tak, aby Armia Królewska zyskiwała na znaczeniu i mogła doprowadzić do neutralizacji zagrożeń w sytuacjach ich zaistnienia. Doktryna obrony powinna uwzględniać przede wszystkim nowoczesne koncepcje prowadzenia wojny, powiązania sojusznicze, interesy polityczne Królestwa oraz wyzwania związane z rozkładem jego terytoriów na świecie.
 4. Promocja
  Wzrost sił zbrojnych jest mocno uzależniony od aktywności żołnierzy, dlatego też większa liczba dyspozycyjnych osób może zapewnić trwałą prosperitę Armii Królewskiej. By pozyskać rekrutów należy prowadzić stałą akcję promocyjną nakierowaną na podkreślanie wartości służby wojskowej i korzyści z aktywności wojskowej. Promocja taka powinna być prowadzona w połączeniu z promocją całego państwa.