Departamenty

 

Sztab Generalny odpowiada za organizację sił zbrojnych i jej należyte funkcjonowanie, dlatego w jego strukturze istnieją departamenty zajmujące się różnymi grupami zadań związanych z obsługą Armii Królewskiej. Na ich czele mogą stać dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Szefa Sztabu Generalnego. Mogą to być pracownicy wojskowi jak i cywilni.

Istnieją następujące departamenty:

  1. Departament Administracyjny
  2. Departament Budżetowy
  3. Departament Dowodzenia i Łączności
  4. Departament Dyplomacji
  5. Departament Logistyki i Zaopatrzenia
  6. Departament Mienia Wojskowego
  7. Departament Promocji i Wychowania
  8. Departament Szkoleń
  9. Departament Uzbrojenia i Modernizacji Armii