Skład

 

Sztab Generalny tworzą:

  • Marszałek Armii Królewskiej – jako Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Królestwa Dreamlandu
  • Szef Sztabu Generalnego – może nim być żołnierz zawodowy z korpusu generałów bądź admirałów; funkcję może pełnić osobiście Marszałek Armii Królewskiej. W razie jego powołania Szef Sztabu Generalnego jest członkiem połączonego Sztabu Generalnego Wspólnoty Korony Ebruzów i nazywany Szefem Operacji Armii Królestwa Dreamlandu
  • dowódcy rodzajów sił zbrojnych i służb wojskowych, z wyjątkiem Szefa Królewskiej Agencji Wywiadowczej w sytuacji, gdy działa Połączony Sztab Generalny Wspólnoty Korony Ebruzów – wówczas Szef Wywiadu i Kontrwywiadu podlega połączonemu dowództwu
  • dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych

AKTUALNY SKŁAD SZTABU GENERALNEGO

marsz. Daniel markiz von Witt
MARSZAŁEK ARMII KRÓLEWSKIEJ