Limity werbunkowe

 

Pospolite ruszenie jest częścią Armii Królewskiej, która jest powoływana w razie potrzeby lub chęci swojego mocodawcy, oraz w ściśle określonych granicach. Poniżej znajduje się wykaz limitów dla szlachty, miast i osad oraz prowincji.

Twierdze obronne

Prawo do grupowania dwóch chorągwi piechoty i dywizjonu artylerii – 768 żołnierzy, posiadają: Agendart, Buuren, Cintra, Dreamopolis, Ekorre, Gedania, Kasana, Letrib, Morburg, Novigrad, Rodo, Saudade, Touissaint i Trebun. Limit łącznie: 10.752 żołnierzy.

Miasta i osady będące własnością szlachciców

Prawo do grupowania dwóch chorągwi piechoty i dywizjonu artylerii – 768 żołnierzy, posiadają: Alizon, Ermena. Limit łącznie: 1.536 żołnierzy.

Miasta i osady posiadające zarządców

Prawo do grupowania dwóch chorągwi piechoty i dywizjonu artylerii – 768 żołnierzy, posiadają: Elsynor, Kakuty, Satrina. Limit łącznie: 2.304 żołnierzy.

Prowincje

Prawo do grupowania pułku piechoty, dwóch dywizjonów kawalerii i dwóch dywizjonów artylerii (4.704 żołnierzy) posiadają wszystkie prowincje: Morland, Surmala, Webland i Zjednoczone Księstwo. Limit łącznie wynosi: 18.816 żołnierzy.