Sztandary wojskowe

 

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2013 roku JKM Marcin I Mikołaj nadał na wniosek Marszałka Armii Królewskiej Daniela markiza vo Witta sztandary wojskowe rodzajom sił zbrojnych.


SZTANDAR KRÓLEWSKICH WOJSK LĄDOWYCH


SZTANDAR KRÓLEWSKICH SIŁ POWIETRZNYCH


SZTANDAR KRÓLEWSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ


SZTANDAR KRÓLEWSKICH WOJSK SPECJALNYCH


SZTANDAR GWARDII KRÓLEWSKIEJ