kwiecień 022013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 2013 roku

o powołaniu komendanta okręgu wojskowego.

I. Powołuję Jego Ekscelencję Kaprala Kantazo van der Targaryen na stanowisko Komendanta Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.