kwiecień 172013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2013 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Nadaję Jego Ekscelencji Algolowi von Dirschau stopień wojskowy kaprala Królewskich Wojsk Lądowych.

II. Przyjęty do służby wojskowej otrzymuje przydział do Ósmego Pułku Strzelców Królewskich, stacjonującego w Gedanii.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.