Królewskie Siły Powietrzne

 

Królewskie Siły Powietrzne są przeznaczone do obrony przestrzeni powietrznej Królestwa oraz wspomagania operacji lądowych i morskich prowadzonych przez inne rodzaje wojsk. Lotnictwo Królestwa powinno operować na całym jego terytorium mogąc w bardzo szybkim czasie dotrzeć w każde miejsce celem likwidacji potencjalnych zagrożeń. Bazy lotnicze Królewskich Sił Powietrznych będą rozlokowane na kilku wyspach.

W skład Królewskich Sił Powietrznych wchodzą jednostki wyposażone w samoloty bojowe różnego rodzaju, samoloty transportowe, dowodzenia, rozpoznawcze, szpiegowskie, a także jednostki obrony baz lotniczych i jednostki obrony rakietowej.

Samoloty bojowe dzielą się na samoloty myśliwskie, samoloty bombowe, samoloty myśliwsko-bombowe i samoloty szturmowe (bądź szturmowo-myśliwskie). Ich zadaniem jest prowadzenie walki powietrznej bądź niszczenie celów naziemnych, nawodnych i podwodnych wroga. Do walki powietrznej przeznaczone są myśliwce. Ich zadania mogą jednak także spełniać samoloty myśliwsko-bombowe i szturmowe. Bombowce wykonują rajdy na pozycje wrogich wojsk (lotnictwo taktyczne) lub infrastruktury i przemysłu (lotnictwo strategiczne). Natomiast samoloty szturmowe przeznaczone są do bezpośredniego wsparcia działań wojsk lądowych lub floty.

Samoloty transportowe służą do przerzutu ludzi, sprzętu wojskowego i zaopatrzenia w rejony działań. Transport lotniczy jest najszybszy, a szybkość działania na polu walki lub w strefach zagrożenia decyduje o powodzeniu powierzonych zadań. Królewskie Siły Powietrzne będą formować eskadry transportowców.

Samoloty dowodzenia są specyficznym rodzajem samolotów. Naszpikowane są sprzętem łączności, radarami i środkami dowodzenia wojskami. Są jednak bezbronne i mogą operować jedynie w eskorcie myśliwców i nie w bezpośredniej strefie zagrożenia walkami.

Samoloty rozpoznawcze i samoloty szpiegowskie są małymi samolotami, coraz częściej bezzałogowymi, które są niewykrywalne dla radarów i wykonują loty nad terytorium wroga – prowadzą obserwacje, realizują nagrania, robią zdjęcia wrogich jednostek, baz i ruchów wojsk oraz mogą namierzać cele dla uderzeń lotniczych i rakietowych.

Jednostki obrony baz lotniczych to w szczególności stanowiska artylerii przeciwlotniczej.

Jednostki obrony rakietowej stanowią stacjonarne i mobilne wyrzutnie rakiet i antyrakiet przeznaczonych do walki z wrogim atakiem rakietowym, powietrznym i morskim. Dysponują konwencjonalnym ładunkiem, ale o dużej sile rażenia. Wyrzutnie rakietowe na wyposażeniu KSP dysponują rakietami krótkiego i średniego zasięgu. Ich zadaniem jest rażenie pociskami rakietowymi wroga zanim osiągnie wybrzeże Królestwa. W swoim przeznaczeniu mają zatem walczyć z wrogą flotą i lotnictwem, ale także rakietami wystrzelonymi w kierunku Królestwa.